Anna Belleforte

Click here to edit subtitle

Places & perspectives


I am interested in examining our relationship to place and exploring the impact of the built environment. Architecture and cultivated landscapes are my source material.   

Much of my work plays with perspective and scale. At an abstract level this references our inability to oversee and process the vast scale at which cause and effect happens in the world we build. But I am also simply interested in the human experience of scale and perspectives. What do we actually see, what do we project, where do we find comfort, how does a place/space touch us or get rooted in our memories? Over the past year the 'home' in particular has been a major theme within this. 

Media include collage, drawing, painting, encaustic, textile and wood or anything that meets the needs of my vision. I create in series and use a diversity of visual languages, in the service of finding and expressing things worth seeing, be it loveliness, ugliness, oddity or something in ourselves .

The portfolio page shows a selection of work. Interest in visiting the studio is welcomed. If you would like to commission a work please contact abelleforte@gmail.com or call +31 33 475 6780.

 

Ik tracht onze verhouding met plekken en de invloed van de bebouwde omgeving te verbeelden. Architectuur en gecultiveerde landschappen zijn het bronmateriaal.

Veel van mijn werk speelt met perspectief en schaal. In abstracte zin refereert dit aan ons onvermogen om de enorme schaal waarin oorzaak en gevolg plaats vindt in de wereld die we bouwen te overzien en te verwerken. De menselijke ervaringen van schaal en perspectief zijn ook simpelweg dingen die mij boeien. Wat zie we eigenlijk, waar vinden we comfort, hoe raakt een ruimte ons, welke ontwerpelementen geven expressie aan onze wensen of herinneringen?

Media die ingezet worden zijn collage, tekenen, schilderen, encaustiek, textiel en hout, maar ook alles dat treffend is om mijn visie te bereiken. Ik werk vaak aan diverse series tegelijkertijd. Terwijl veel kunstenaars een consistente beeldtaal gebruiken, breidt de omvang van mijn beeldend vocabulaire zich voortdurend uit, in dienst van het vinden en uitdrukking geven aan dingen die de moeite waard zijn om te zien - zij het schoonheid, lelijkheid, eigenaardigheid of iets binnen onszelf.   

Bezoeken aan mijn atelier in Amersfoort zijn welkom. Wilt u ideeen wisselen over een opdracht? Mail abelleforte@gmail.com of bel 033 475 6780 voor een afspraak.